De Jaargetijden[dutch]

Parmenides[dutch]

Aristoteles over universalia[dutch]

Cohen en Copernicus [dutch]

Jan Hollak en het neothomisme [dutch]
Lezing gehouden bij de presentatie va het boek 'Denken als bestaan, het werk van Jan Hollak'.

Dissertation: Russell’s Second Paradox [english]
A Dialectical Analysis of ‘On Denoting’

Interview met Harm Boukema, Vox magazine [dutch]

— Voorpublicatie interview Harm Boukema, Splijtstof magazine [dutch]

— De verlichte stad [dutch]
Deze uitgebreide versie is eerder verschenen in
filosofie & praktijk, jaargang 29, nr. 2, pp. 26-42, maar helaas, door een ongelukkige samenloop van omstandigheden, in een nogal verminkte vorm. Hier staat de ongeschonden tekst met de voetnoot die de status ervan toelicht en met de volledige indeling.

Russell, Meinong and the origin of the theory of descriptions [english]
the journal of Bertrand Russell Studies summer 2007

Syllabus moderne 2008 [dutch]

Euler en de moderne getallen [dutch]
gastcollege/lezing voor wiskunde studenten april 2008

Einstein en de filosofen [dutch]
college 2007

De verlichte stad [dutch]
Essay opgestuurd naar Kant essay wedstrijd 2008, door nalatigheid van TNT post niet aangekomen

(O)nwaarheid in oppositie [dutch]
als verkorte versie verschenen in ‘Thomas van Aquino: over waarheid’ onder redactie van Rudi te Velde
(O)nwaarheid in oppositie - antwoord op Peter Westermans kritiek
(O)nwaarheid in oppositie - eerste reactie Peter Westerman
(O)nwaarheid in oppositie - tweede reactie Peter Westerman

Achtergronden van de moderne wijsbegeerte [dutch]
syllabus for History of Modern and Contemporary Philosophy - 2004

Het raadsel van Russells vergeetachtigheid [dutch]

Towards a re-evaluation of On Denoting [english]
Teorema Vol. XXIV/3, 2005 - with Spanish abstract

Ontstaan en vergaan van Sartres filosofie [dutch]
in historisch-kritisch perspectief

Russell en Wittgenstein [dutch]

Hoe absoluut is mijn waarheid? [dutch]

Syllabus - Geschiedenis van het Denken, gedeelte over Moderne Tijd [dutch]

webdesign made by rmdesign